De meeste producten vallen onder het 21% btw tarief, maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn er bepaalde goederen, waaronder voedingsmiddelen, geneesmiddelen, boeken en brochures waarvoor een 9% btw tarief geldt.

BTW tarief op boeken

Boeken vallen onder het 9% btw tarief als deze voor iedereen herkenbaar is als een boek. De herkenbaarheid moet, zoals de belastingdienst aangeeft, zichtbaar zijn in:

  • de omvang en inhoud
  • de manier waarop de bladen tot een geheel zijn verbonden

Belastingdienst over btw tarief op boeken

BTW tarief op magazines, tijdschriften en andere periodieken

Magazines, tijdschriften, weekbladen, dagbladen, personeelsbladen en andere periodieken, die minstens 3 maal per jaar verschijnen, vallen onder het 9% btw tarief. Dit geldt ook voor gidsen van woonbureaus en kwartaalverslagen van bedrijven, mits deze minimaal 3 keer per jaar verschijnen.
Belastingdienst over btw tarief op periodieken

BTW tarief op brochures

Voor brochures geldt het volgende. Brochures vallen onder het 9% btw tarief wanneer deze minimaal 32 pagina’s bevatten, zijn voorzien van een omslag en wanneer deze zijn aanééngehecht.
Belastingdienst over btw tarief op brochures

Verzending

Wanneer drukwerk onder het 9% tarief valt, mogen ook de verzending en de bundeling hiervan tegen het 9% tarief worden aangeboden.
Belastingdienst over btw tarief op verzending van drukwerk

BTW tarief op fotoboeken

Onlangs heeft de belastingdienst kenbaar gemaakt dat ook digitale fotoboeken mogen worden verkocht tegen het 9% BTW tarief. Lady Glossy heeft geïnformeerd naar het tarief dat toegepast moet worden op zelfgemaakte magazines. De Belastingdienst liet ons in juli 2013 weten dat zij Lady Glossy magazines beschouwen als digitale fotoboeken en dat deze daarom ook aangeboden mogen worden tegen het 9% BTW tarief.

Dit artikel is een samenvatting van informatie dat is gepubliceerd op de website van de belastingdienst. Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze informatie zo goed mogelijk te verwoorden. De informatie van dit artikel is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen en hier kunnen in géén enkel geval rechten aan worden ontleent.
Meer over btw tarieven op boeken en periodieken